קורסים בשוודית

Swedish Language Courses

מתקיימים קורסים בחמש רמות:


1. קורס למתחילים

הקורס הראשון כולל 31 טקסטים שונים, כאשר כל טקסט כולל גם דיקדוק ושיעורי בית.

החומר הנילמד:

קריאה, כתיבה ודיבור.

מילים, מילים, מילים.

דיקדוק: שמות פועל ופעלים בזמן הווה. Verb

שמות עצם - יחיד ורבים עם ובלי ה-הידיעה.  Subject

שמות תואר. Adjective

עתיד. futurum

בנית משפטים בשוודית.
 לקורס זה אין צורך ברכישת ספרי לימוד כלל. כל חומר הלימוד חינם

2. קורס למתקדמים א

 בקורס למתקדמים א' כולל 75 טקסטים

 החומר הנילמד: המשך לימוד מילים נוספות מתוך טקסטים מתקדמים. דיקדוק: המשך לימוד שמות פעול, שמות עצם, שמות תואר וכו. ובנוסף אנו לומדים פעלים בזמן עבר.
לקורס זה אין צורך ברכישת ספרי לימוד כלל. כל חומר הלימוד חינם


3. קורס למתקדמים ב', ג', ד

בקורסים אלו לומדים בעיקר אוצר מילים דרך קריאת טקסטים מתקדמים יותר, מאמרים וספרים בשוודית.

 לכל קורס מתקדם שני סיפרי לימוד שאפשר לרכוש אצל המורה או להזמין משוודיה לקראת הקורס

 

Courses are given in five levels


1. Beginners course

The course comprises of 31 assorted texts, each text contains grammar and home work.


Material included:
Reading, writing and speech practice - Words, words and more words
Grammar: infinitives and verbs in present form
Subjects in singular and plural
Adjectives
Future tense 
Building sentences in Swedish

 

Students do not have to purchase books. All printed matter will be supplied FREE

2. Intermediate course

Extended to 75 assorted texts


Material included:
Continuation of additional words found in new texts
Grammar: subjects
Adjectives
Adverbs
Verbs in past tense

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now